Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Regulamin serwisu

Regulamin

 

Właścicielem serwisu www.seit.pl jest firma SEiT Mariusz Kuc.

Dane rejestrowe firmy:

SEiT Mariusz Kuc
ul. Sienna 10B
46-070 Komprachcice
NIP: PL9910209138
Regon: 160106480

Zasady korzystania z serwisu www.seit.pl

 1. Serwis www.seit.pl nie jest sklepem internetowym a jedynie stroną informacyjną dotyczącą produktów i usług oferowanych przez firmę SEiT.
 2. Klient nie ma możliwości dokonania zakupu za pośrednictwem strony seit.pl a jedynie może wysłać zapytanie dotyczące danego produktu czy usług.
 3. Wszystkie informacje o produktach zawarte na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa Kodeksu Cywilnego.
 4. W celu otrzymania oferty handlowej należy wysłać zapytanie ofertowe na adres seit@seit.pl lub zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego serwisu.
 5. Wszystkie dane Klientów podane przy rejestracji do serwisu są wykorzystywane jedynie w celu sporządzenia oferty i późniejszej realizacji zamówienia i mogą być przekazywane jedynie podmiotom, które będą odpowiedzialne za dostawę produktów do Klienta. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, mogą je poprawiać a ich administratorem jest firma SEiT Mariusz Kuc, NIP: 991-020-91-38.
 6. Informacje cenowe (propozycje) znajdujące się przy produktach zawierają kwoty netto, do których należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23%.

 

Zasady realizacji zamówień w firmie SEiT:

 1. Firma SEiT prowadzi sprzedaż jedynie na zasadach B2B (sprzedaż dla podmiotów gospodarczych). Sprzedaż dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej (Konsument) może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach i na zasadach indywidualnych ustaleń. Zasada wynika z umów jakie nasza firma posiada z producentami osprzętu.
 2. Klient otrzymując ofertę jest informowany o aktualnej cenie produktów/usług, czasie realizacji, dodatkowych parametrach technicznych, warunkach i kosztach dostawy. Jeśli oferta tego wymaga, to jako załącznik dołącza się do niej karty katalogowe produktów oraz wszystkie dodatkowe informacje określające parametry techniczne sprzętu, warunki sprzedaży czy warunki realizacji usługi.
 3. Sprawdzenie poprawności doboru produktów do oferty i ich parametrów technicznych leży po stronie Zamawiającego. Pracownicy firmy SEiT mogą jedynie służyć pomocą techniczną przy ich wyborze jednak za ostateczne zestawienie zamawianych produktów zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego odpowiada sam Zamawiający.
 4. W terminie czternastu dni od otrzymania zamówienia Konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i towary, od których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić (np. towary wykonane specjalnie pod zamówienie Konsumenta) Ustawa o ochronie niektórych praw konsumenckich Art.10.
 5. Produkty sprowadzane czy wykonane specjalnie pod zamówienie Konsumenta mogą podlegać zwrotowi jeśli taka ewentualność została ustalona wcześniej ze sprzedawcą i zapisana w ofercie.
 6. Wszystkie koszty zwrotu towaru do sprzedawcy ponosi Klient, chyba że zostało to ustalone inaczej ze sprzedawcą.
 7. Dostawy zamówionych produktów są realizowane za pośrednictwem firm kurierskich zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie handlowej. Dokładne warunki dostawy, jej czas realizacji czy wybór przewoźnika zależą od rodzaju zamówionego towaru, jego dostępności na magazynie i indywidualnych ustaleń z Klientem.
  Czas dostawy = czas realizacji zamówienia + czas transportu.
 8. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić opakowanie pod względem uszkodzeń mogących powstać podczas transportu. Przede wszystkim musi zwrócić uwagę na stan opakowania, czy nie nosi śladów otwarcia, przebicia przez przedmioty zewnętrzne, nie są zerwane taśmy zabezpieczające itp.. Jeżeli są podejrzenia co do możliwości wcześniejszego otwierania przesyłki lub jeśli przesyłka nosi znamiona uszkodzenia, należy jej nie przyjmować oraz sporządzić protokół szkody w obecności kuriera (zaleca się wykonanie również zdjęć dokumentujących uszkodzenie). Następnie jak najszybciej należy skontaktować się ze sprzedawcą i zgłosić mu ten fakt.
 9. Realizacja dostawy może być uzależniona od dokonania wcześniejszej zapłaty za towar w całości lub w formie zaliczki (przedpłata).
 10. Brak możliwości dokonywania zakupów bezpośrednio w siedzibie sprzedawcy

 

Warunki płatności

 1. Do wszystkich zakupionych towarów wystawiana jest faktura VAT.
 2. Wszystkie warunki dotyczące płatności zawarte są w ofercie lub ustala się je indywidualnie z danym Klientem.
 3. Preferowana forma płatności to przelew na konto firmowe w PLN. Dane do przelewu otrzymuje klient w stosownych dokumentach naszej firmy jak faktura lub faktura proforma.
 4. Inne warunki płatności czy sposób przeliczania ofert przedstawionych w walucie są ustalane indywidualnie z Klientem i powinny być zawarte w formie pisemnej.
 5. Za brak płatności w terminie mogą być naliczane ustawowe odsetki karne.

 

Gwarancje, serwis

 1. Produkty oferowane przez firmę SEiT są produktami nowymi, posiadają pełne gwarancje ich producentów i są realizowane na terenie Polski za pośrednictwem naszej firmy.
 2. Okres gwarancji uzależniony jest od rodzaju towaru i wynosi minimum 12 miesięcy.
 3. Wszystkie sprawy związane z reklamacją muszą być zgłaszane na piśmie.
 4. Na rozpatrzenie i załatwienie reklamacji firma SEiT ma 21 dni od daty prawidłowego wniesienia reklamacji, czyli od dnia dostarczenie reklamowanego towaru do siedziby firmy wraz z pismem opisującym uszkodzenie.
 5. Okres naprawy może ulec wydłużeniu o czym Klient będzie informowany wcześniej. Na przyczynę wydłużenia okresu naprawy może złożyć się np.: konieczność sprowadzenia części zamiennych, wykonanie dodatkowej ekspertyzy zewnętrznej lub konieczność sprowadzenia urządzenia zamiennego dla Klienta.
 6. Do kontaktu w sprawach związanych z reklamacja należy używać adresu e-mail: seit@seit.pl. Uszkodzony towar należy dostarczyć do serwisu firmy mieszczącego się pod adresem: SEiT, 46-070 Komprachcice, ul. Sienna 10B. Dodatkowe dane kontaktowe znajdują się na stronie www.seit.pl w zakładce KONTAKT

UWAGA!

Uprasza się Klientów, żeby w przypadku składania reklamacji przed wysyłką uszkodzonego towaru skontaktować się z naszą firmą i przedstawić powstały problem. Nasi technicy sprawdzą, czy nie da się go rozwiązać zdalnie udzielając odpowiednich wskazówek jak również udzielą wszystkich dodatkowych informacji dotyczących reklamacji tego towaru. Prosimy również o dokładne opisanie usterki z podaniem okoliczności jej powstania oraz podaniem danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dodatkowych informacji naszemu serwisowi.

Jeśli na urządzenie składało się kilka odrębnych urządzeń, które ze sobą współpracują, to należy odesłać wszystkie te urządzenia (komplet). Często jest to konieczne do zdiagnozowania usterki i do jej usunięcia.

Dołożymy wszelkich starań, żeby reklamacja przebiegła w jak najkrótszym czasie.