TIK - Zapytanie ofertowe

Fundusze Regionalne

Zapytanie ofertowe na realizację projektu „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w SEiT Mariusz Kuc w Komprachcicach”. Projekt realizowany w ramach naborów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, poddziałania 2.1.2 PRO WO – Wsparcie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w przedsiębiorstwach.

- Termin składania ofert: 08.12.2017r. – 08.01.2018r.
- Załącznik nr 2 (Szczegółowy opis systemu) i 3a (Formularz ofertowy szczegółowy) dostępny po zapoznaniu się z dokumentacją konkursową dostępną na stronie i przesłaniu do Zamawiającego podpisanego załącznika nr 1 (Umowa o zachowaniu poufności otrzymanych danych).

Załączniki:

- Zapytanie ofertowe

- Załącznik 1 - Umowa poufności

- Załącznik 3 - Oferta

- Załącznik 4 - Brak powiązania

- Załącznik 5 - Spełnienie wymogów

- Pytania i Odpowiedzi

- Protokół Postępowania o Udzielenie Zamówienia